je to moc krátké,bylo by dobré,aby ty klipy byly celésmiley